Jump to Navigation

Online výučba DME

Online vzdelávacia zóna

Medzi bezkonkurenčné benefity našich DME kurzov partí integrovaná online zóna.

Každý študent, ktorý u nás študuje v kurzoch všeobecnej angličtiny Direct method for English, dostáva ZDARMA prístup do tejto zóny. Tu si môže bezplatne absolvovať online kurz - precvičiť to, čo prebral na reálnych hodinách.

    Prostredníctvom online kurzu študent získa nasledovné:
  • Zlepšenie sa v písaní diktátov
  • Rýchlejšie porozumenie anglickému hovorenému slovu
  • Presnejšie zostavovanie viet a vetných konštrukcií
  • Rýchlejšie memorovanie novej slovnej zásoby
    Internetová online výučba celkovo obsahuje:
  • viac než 100 diktátov
  • viac než 500 gramatických cvičení a cvičení na slovnú zásobu

Študent môže mať prístup k elektronickej vyučovacej platforme z akéhokoľvek počítača, a tak si navýšiť precvičovanie anglického jazyka o viac ako 100 hodín.

Týmto spôsobom sa pre študenta stáva angličtina dostupná online kdekoľvek na svete.

Pokiaľ máte záujem o vyskúšanie internetovej výučby, prosím kliknite sem.Main menu 2

Dr. Radut Consulting