Jump to Navigation

Anglický jazyk pre predškolákov

Všetky kurzy u nás sú šité priamo na konkrétny vek. Samozrejme, že aj u nás sa deti učia základnú slovnú zásobu , tak, ako aj v iných kurzoch, ale vždy sa to učia v kontexte, v súvislostiach. Od prvej chvíle ich učíme hovorovej angličtine. Všetko im sprostredkovávame len po anglicky, bez prekladania. Po pár mesiacoch nám rodičia zvyknú hovoriť, že ich 3-4 ročné dieťa do materinskej reči prirodzene zaradí to, čo sa naučilo. „Mami, aha, idem upstairs“ (hore schodmi); „Pozrite, ide red car “( červené auto .

Deti sa začnú pýtať aj na význam ďalších slov a viet, ktoré po anglicky započujú. Dôležité je to, že vedia z plynulej reči vydeliť jednotlivé slová- aj také, ktorým nerozumejú a nepočuli ich predtým. Ide o proces sluchovej diferenciácie, ktorá je nesmierne dôležitá aj pre písanie a čítanie v materinskom jazyku.

Kde vidíme rozdiely medzi kurzami, ktoré ponúkame v našej škole a tým, čo ponúkajú napr. materské školy?

Nepochybne veľkou výhodou je úzka spolupráca s rodičmi. V predškolskom veku sú na hodinách ak majú záujem prítomní a okrem toho, že sa môžu aktívne zapojiť, vidia, čo všetko deti robia, ako sa učia.

Navyše učíme v malých skupinkách max 6 detí, čo zaručuje, že žiadne dieťa nebude vynechané z komunikácie, z hier a aktivít.

Vyučovanie detí v tomto veku si vyžaduje množstvo pomôcok, dostatočný priestor, citové zaujatie, skrátka - to všetko môžeme deťom poskytnúť len vtedy, ak prídu do nášhej jazykovej školy.

Niektorí rodičia, ktorí k nám s deťmi prichádzajú, majú pocit, že ich deti napriek niekoľkým rokom učenia sa angličtiny v škole stagnujú a už vôbec nevedia povedať súvislú vetu. Deti poznajú jednotlivé slová, ale nevedia ich spojiť do viet.

Myslíme si, že to je zapríčinené jednak metodikou, podľa ktorej sa bežne učí, ale taktiež tým, že väčšina učebníc sa pre tento vek pripravuje ako dvojročný program. S nami deti môžu pokračovať stále ďalej- od bábätiek až do ukončenia základnej školy. V súčasnosti ponúkame až 10 ročný cyklus pre deti do 14 rokov.

Materiály a CD nahrávky. Nestačilo by ich mať doma a počúvať?

Počúvanie je len jedna časť procesu. Keby nenasledovala hodina s lektorkou, deti by sa naučili jazyk len mechanicky. Úspešnosť učenia sa druhého jazyka nespočíva v množstve naspamäť naučených básničiek a pesničiek. Učenie pesničiek nie je cieľom, ako sa to často stáva, ale len nástrojom na ďalšiu komunikáciu. Navyše, lektorka využíva špeciálnu metodiku, ktorá je dôležitá na to, aby deti jednotlivé slová a frázy vedeli neskôr zakomponovať do komunikácie s druhými.

Parametre kurzu:

Intenzita:
1 x týždenne 45 minút

Miesto konania:
Námestie Slobody 55, Humenné

Počet hodín:
40 hod.

Cena za kurz:
200 €

Registračný poplatok:
35 € /v cene sú knihy + CD/

Z čoho sa učíme :
ENGLISH ADVENTURE

Autori Cristiana Bruni, Anne Worrall a Izabella Hearn vytvorili pre najmenšie deti od 3 – 12r. ucelenú sériu vynikajúcich, bohato ilustrovaných učebníc, spolu s množstvom doplnkového materiálu. Vďaka English Adventure sa výučba pre Vaše deti stane nezabudnuteľným čarovným zážitkom. Dobre známe rozprávkové prostredie a postavičky Walta Disneyho ich bude nesmierne motivovať. Nebudú čas tráviť len v rozprávke, ale autori ich zavedú aj do reálneho sveta.

Prečo vyučujeme z týchto účebníc?

Záleží nám, aby naši žiaci dosiahli požadované ciele prostredníctvom citlivo zostavenej a veľmi dobre štruktúrovanej osnovy, ktorá zabezpečí priebežné opakovanie a upevňovanie prebratého učiva.

Učebnice sú navrhnuté pre deti tak, že s výučbou začíname už od 3 rokov. Su pútavé, bohato ilustrované a deti rýchlo zaujmú. Deti si prostredníctvom nich precvičujú slovnú zásobu nenásilne, prostredníctvom veľkého množstva piesní a riekaniek.

Každá kniha je doplnená o CD aby mohli deti pokračovať s učením sa aj mimo triedu.

Neoceniteľnou podporou pre nás ale hlavne pre Vás sú aj nasledovné internetové stránky, kde nájdete: extra aktivity a námety ako aj množstvo voľne stiahnuteľného materiálu na www.english-adventure.net

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ


Main menu 2

Dr. Radut Consulting