Jump to Navigation

Angličtina pre školákov

Dnes sa deti povinne učia cudzí jazyk už aj v školách. Čo viac im ponúkame vo svojich kurzoch ako im ponúka škola?

Sme presvedčení, že naše kurzy sú ideálnym doplnkom angličtiny, ktorú sa učia deti v škole. Prečo?

Učenie jazyka zahŕňa v sebe 4 zložky: počúvanie- rozprávanie- čítanie- písanie. Malo by to nasledovať presne v takom istom poradí. Dajte však krátky test svojim školákom a opýtajte sa ich, koľko viet stihli na hodine angličtiny nahlas povedať a koľko ich museli za rovnaký čas napísať.

Myslím, že sa zhodneme v tom, že školská angličtina ponúka predovšetkým čítanie a písanie. Iste ich učitelia vedú aj ku komunikácii, avšak neumožňuje to dostatočne počet detí na hodinách, ale aj používaná metodika nie je na to prispôsobená .

Jednoducho povedané, klasické učenie cudzieho jazyka funguje asi tak, že deti sa naučia jednotlivé slová, ich výslovnosť v cudzom jazyku, gramatiku a potom precvičovaním doslova „zliepajú“ slová k sebe . Počas tvorenia vety musia premýšľať o preklade jednotlivých slov, o čase, výslovnosti. Deti majú slovnú zásobu, avšak nevedia tvoriť vety, klásť jednoduché otázky.

To je odpoveď na otázku rodičov, ktorí sa pýtajú, prečo to s angličtinou našich detí vyzerá tak biedne aj po niekoľkých rokoch učenia sa.

Vo všeobecnosti deti základnej školy majú problémy s pochopením slovenskej gramatiky a to sa učia po slovensky od narodenia. Je príliš náročné začať ich učiť po anglicky a po pár mesiacoch chcieť od nich, aby vedeli čítať, písať, pochopili gramatiku a hneď ju aj používali. To nie je kritika, ale skutočnosť.

Metódou, ktorú používame v našich kurzoch práve preto cibríme počúvanie a hovorenie. Keď hovoríme o metóde materinského jazyka, máme na mysli to, že dieťa po narodení najprv počúva –počúva - počúva. Intuitívne rozumie bez toho, aby mu to niekto prekladal do špeciálnej “detskej reči“ . Keď je pripravené, začína hovoriť. Až po šiestich rokoch nastupuje škola a dieťa sa začína učiť písať a čítať.

Tento model používame aj v našich kurzoch. Základom je vždy počúvať. A to nielen na hodinách ale aj doma. Z vlastných skúseností môžem povedať, že deti, ktoré pravidelne doma počúvajú určené nahrávky, napredujú rýchlejšie. Samozrejme, ponúkame aj čítanie a písanie, ale ťažisko je vždy na komunikácii. V ponuke máme aj špeciálny kurz zameraný na zvukovú stránku jazyka fonetiku – konverzácie v anglickom jazyku.

Okrem počúvania nahrávok kladieme dôraz aj na tzv. pozitívnu podporu. V čom táto podpora spočíva?

My dospelí sa vieme namotivovať, či donútiť k určitej činnosti sami. Vieme, že za istých okolností úspech dosiahneme. U detí to funguje úplne opačne. Najprv potrebujú zažiť úspech a potom sú motivované. Preto naše deti na hodinách neustále chválime. Každé je iné a má svoje vlastné tempo napredovania. Sú deti, ktoré sú na hodinách utiahnuté a zapoja sa len do pohybových aktivít. Neznamená to, že sa neučia.

Rodičia sú však spokojní, keďže to, čo sa naučili, vedia ich deti v domácom prostredí prejaviť.

Takmer všetky deti, ktoré s nami absolvovali minulý školský rok, pokračujú s nami ďalej. Najväčšou odmenou pre nás je to, keď rodičia povedia, že práve vďaka našim kurzom sa ich dieťa na angličtinu teší a majú ju radi.

Parametre kurzu:

Intenzita:
1 x týždenne 45 minút

Miesto konania:
Námestie Slobody 55, Humenné

Počet hodín:
40 hod.

Cena za kurz:
200 €

Registračný poplatok:
35 € /v cene sú knihy + CD/

Z čoho sa učíme:
ENGLISH ADVENTURE

Autori Cristiana Bruni, Anne Worrall a Izabella Hearn vytvorili pre najmenšie deti od 3 – 12r. ucelenú sériu vynikajúcich, bohato ilustrovaných učebníc, spolu s množstvom doplnkového materiálu. Vďaka English Adventure sa výučba pre Vaše deti stane nezabudnuteľným čarovným zážitkom. Dobre známe rozprávkové prostredie a postavičky Walta Disneyho ich bude nesmierne motivovať. Nebudú čas tráviť len v rozprávke, ale autori ich zavedú aj do reálneho sveta.

Prečo vyučujeme z týchto učebníc?
Záleží nám, aby naši žiaci dosiahli požadované ciele prostredníctvom citlivo zostavenej a veľmi dobre štruktúrovanej osnovy, ktorá zabezpečí priebežné opakovanie a upevňovanie prebraného učiva.

Učebnice sú navrhnuté pre deti tak, že s výučbou začíname už od 3 rokov. Su pútavé, bohato ilustrované a deti rýchlo zaujmú. Deti si prostredníctvom nich precvičujú slovnú zásobu nenásilne, prostredníctvom veľkého množstva piesní a riekaniek.

Každá kniha je doplnená o CD aby mohli deti pokračovať s učením sa aj mimo triedu.

Neoceniteľnou podporou pre nás ale hlavne pre Vás sú aj nasledovné internetové stránky, kde nájdete: extra aktivity a námety ako aj množstvo voľne stiahnuteľného materiálu na www.english-adventure.net

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ


Main menu 2

Dr. Radut Consulting