Jump to Navigation

FAQ

Pre koho je Direct method („DM“) určená?
DM je metóda, ktorá je zostavená pre výučbu cudzích jazykov. Je vhodná pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých. Kurzy vedené touto metódou taktiež plnohodnotne pripravia študenta na medzinárodné certifikáty a
skúšky.

Ako funguje systém Direct method?
Každá škola, ktorá používa metódu a učebné materiály Direct method, musí mať platnú licenciu. Táto licencia sa udeľuje na základe vstupných auditov a každá jazyková škola musí dodržiavať pravidlá pre výučbu a jej kvalitu. Tie si osvojuje na tréningoch a seminároch, ktorých sa povinne zúčastňuje. Tým sa zabezpečuje, že je štandard vyučovacích hodín rovnaký vo všetkých jazykoých školách. Samozrejme, je na každom majiteľovi jazykovej školy aby dbal na kvalitu výučby a servisu tak, aby si zachoval priazeň klientov.

Koľko je celkovo učebníc a materiálov?
Dostupné sú učebnice pre viacero jazykov a taktiež aj tematické (odborné) učebnice pre anglický jazyk. Pre prehľad o všetkých materiáloch a učebniciach prosím kliknite na tento odkaz.

Čo obsahujú učebnice?
Každá učebnica obsahuje prehľadné usporiadanie obsahu do lekcií a modulov. Všetky nové slovíčka sú sprevádzané fonetickým prepisom, nechýbajú doplnkové gramatické cvičenia, zoznam slovíčok a ZDARMA CD (nové slovíčka, otázky a odpovede, ako aj diktáty nahrané na MP3 formáte).

Čo je to Internetová platforma (Online learning platform)?
Internetová platforma je doplnkový internetový vyučovací program pre kurzy anglického jazyka vedené DM. Obsahuje cvičenia zodpovedajúce lekciám, ktoré študenti na hodinách preberajú. Študenti si môžu upevniť už naučený materiál, dobehnúť to, čo zameškali alebo zopakovať materiál pred úrovňovou skúškou veľmi atraktívnou a modernou formou.

Čo obsahuje Internetová platforma?
Internetová platforma obsahuje 100 diktátov a viac než 500 gramatických cvičení - všetko priamo zodpovedajúce lekciám z učebníc všeobecnej angličtiny. Študenti môžu dostať až 100 doplnkových hodín, ak vypracujú všetky cvičenia.

Ako môžem vyskúšať Internetovú platformu?
Internetovú platformu môžete vyskúšať použitím demo verzie. Jednoducho vpíšte DEMO ako vaše PIN. Kliknutím sa dostanete na prihlasovaciu stránku.Main menu 2

Dr. Radut Consulting